Betaglukaner

- bra för immunförsvaret
- för ett optimalt aktiverat immunförsvar

Flera studier bekräftar att Betaglukaner (WGP 3-6 beta glukaner) är något av det mest specifika tillskott man kan ta för att stärka immunförsvaret.

Betaglukaner använda i Immiflex är "hämtat från" cellväggen i naturlig bakjäst och producerat i en styrka som förstärker den naturliga immunprocessen.
Immiflex kan beställas från denna websida.

Vem behöver använda Immiflex med Beta Glukaner?

Alla som önskar upprätthålla eller förbättra effektiviteten i sitt immunsystem (också vid influensa).
Alla som upplever daglig stress (stress sänker immunförsvaret).
Alla som har lätt för att få infektionssjukdomar eller har svårt för att tillfriskna från dessa.
Vid rädsla för infektioner efter operationer.
Också användbart vid allergier och autoimmuna sjukdomar.
Vid hårdträning, för att slippa onödig träningsavbrott vid sjukdom
(Produkten är dopingtestad i WADA- lab)
Vid resor till länder med" främmande" bakterier.

Stoppa infektionen innan den stoppar dig!

Kroppens immunsystem är ett komplext sammansatt system som behöver fungera optimalt för att vi ska må bra och hålla oss friska. Immunförsvaret består av det medfödda och det nedärvda immunförsvaret. Det medfödda immunförsvaret klarar av 99% av alla angrepp vi blir utsätts för, men av och till behöver kroppen hjälp med att utföra det jobbet. Tills nyligen trodde vetenskapen inte att det var möjligt att styrka det medfödda immunförsvaret. Därför representerar Immiflex med Betaglukaner WGP 3-6 ett medicinsk genombrott som norska och internationella fackmiljöer har stora förväntningar på.

Dr. Paul Clayton, Carepharmas medicinska rådgivare är en av de som vet mest om forskning på betaglukaner och har den kliniska erfarenheten för att veta vad WGP 3-6 kan betyda för den enskilda människan. Han menar att studier gjorda på betaglukaner WGP 3-6 är det största medicinska framsteget på länge:

 -Upptäckten av antibiotikan var ett paradigmskifte inom modern medicin, då det möjliggjorde tillfrisknande från infektionssjukdomar som man annars kunde dö av. WGP 3-6 är ett nytt medicinsk paradigmskifte, då det effektivt förhindrar möjligheten till att infektioner uppstår, säger dr. Paul Clayton.

Immunförsvaret har flera nivåer, och det är den viktiga förstalinje-försvaret som stimuleras av Immiflex. Studier visar att Immiflex WGP 3-6 betaglukaner bl.a. stimulerar makrofager, neutrofila granulocyter och "mördarceller", kroppens kanske viktigaste immunceller. Dessa tar hand om bakterier, virus, svamp, parasiter, mikrober, muterade, inflammerade och döda celler.

En ny studie visar att Immiflex helt tydligt ökar antalet celler som aktivt äter och dödar främmande partiklar och inkräktare. Dessutom ökar också mängden cytokiner, ett protein som aktiverar immunförsvaret.

Vad är och vad gör Immiflex 3-6?

WGP 3-6 er "hämtat från" cellväggen i vanlig bakjäst (saccharomyces cerevisiae). Framställningen av WGP 3-6 är skyddad av mer än 40 patent och det är en omfattande process att isolera dom aktiva beståndsdelarna. Forskningen har visat att mycket viktiga specifika immunceller, bl.a. makrofager, "mördar-celler" och neutrofiler, har receptorer för betaglukaner (Immiflex WGP 3-6).

Det ser ut som om naturen har "designat" beta-glukaner för att aktivera immunsystemet. När WGP 3-6 har fäst sig vid de relevanta receptorerna på immuncellerna, är immunsystemet aktiverat och betydligt mer effektivt.

Man kan säga att de specifika cellerna i vårt immunsystemet som vi är mest beroende av vid en akut infektion, är i en stärkt beredskap när betaglukaner finns till hands och verkar på cellerna.
Människor som är speciellt ofta utsatta för infektioner eller helt enkelt vill stärka sitt immunförsvar kan med fördel ta ett tilskott av betaglukaner.

IImmiflex och andra Carepharma produkter sänds från Sverige till alla länder i Europa. Mer om betaglukaner och andra produkter ser du på menyn på vår förstasida.

Bäste hälsningar från ungdomskällan.se


Immiflex
Ett unikt tillskott för att stärka immunförsvaret på ett naturlig sätt. Innehåller dom aktiva beta- glukanerna WGP 3-6 som är "hämtade från " cellväggen i naturlig bakjäst.    
Över 40 patenterade processer har gjorts för att isolera det verksamma ämnet och resultatet är en enastående produkt med dokumenterad effekt för ett optimalt aktiverat immunförsvar.


Immiflex Fakta
Immiflex innehåller per dagsdos:
WGP 3-6 Beta Glukan 250 mg.

Varje förpackning innehåller 30 kapslar och räcket till en månads användning vid normal dosering.
Priset per förpackning är 207:- plus frakt.
Immiflex är en spännande produkt som det är stort intresse för i hela Europa.